VPS_longlogo2

Bilder från Växtplats Järfälla 22-23 maj 2015

Frivilliga funktionärer från Civilförsvarsförbundet Järfälla deltog under mässan Växtplats Järfälla, där olika organisationer, företag och allmänheten möttes för att främja tillväxt i kommunen. Civilförsvarsförbundet Järfälla informerade om sin verksamhet och stod redo med förstahjälpenberedskap. Dessutom arbetade man genom dialog med företag på plats för att komplettera arbetsplatser med hjärtstartare där så behövs, eller underhållsavtal för dessa, vilket kan rädda liv. Nedan ser du några av VolunteerPower Swedens bilder från mässan. Du kan även se fler bilder på Civilförsvarsförbundet Järfällas Facebooksida!
Ideella organisationer kan vid behov anlita oss för att dokumentera event (även live på sociala medier). För information, maila info@volunteerpower.se!