VPS_longlogo2

Flyktingkrisen - information och råd för frivilliga och föreningar

Informationen nedan uppmärksammades särskilt i VolunteerPower Swedens nyhetsbrev 6, som har temat Flyktingkrisen - så kan du/ni hjälpa. Du kan ladda ner detta och tidigare nyhetsbrev, och även prenumerera på nyhetsbrevet, på sidan Nyhetsbrev.

Syftet med denna sida i aktuellt läge

Denna sida är skapad med tanke på den pågående situationen där stora mängder flyktingar, som tvingats fly sitt hemland på grund av krig och ofta med fara för eget liv tagit sig till Europa. Konflikten i Syrien har pågått i flera år, men det är nu som flyktingströmmarna syns i stor omfattning i Sverige. I den akuta situation som uppstått där tusentals personer anländer och är i direkt behov av hjälp och stöd har inte minst frivilliga och ideella organisationer visat ett enormt engagemang och gjort stor skillnad. Ett fantastiskt arbete görs av existerande frivilligorganisationer och av helt nya gräsrotsorganisationer som växt upp från ingenstans på grund av ett folkligt engagemang. Vi har nedan skapat en samlingssida med information, råd och reflektioner kring flyktingkrisen och tips för hur privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan hjälpa till i det läge som råder. Hjälpviljan är stor och varje insats räknas! Varje insats, varje bidrag, varje volontärtimme hjälper någon som behöver hjälp i en svår situation! Samlingssidan inkluderar tips och råd kring hur du som privatperson, hur ni som förening eller hur ert företag kan hjälpa till på olika sätt i den situation som råder.

Frivilligorganisationer har gjort och arbetar framöver vidare med imponerande insatser för att hjälpa anländande. På tågstationer, temporära boendeplatser och i insamlingar och andra funktioner har man gjort stor skillnad och i många fall har frivilliga varit först med att lösa akuta problem. Refugees Welcome är bland dem som gör ett imponerande arbete.
Sidan är under uppbyggnad och kommer att uppdateras vidare så fort vi hinner. VolunteerPower Swedens egen personal är nu inkallad till att stödja detta arbete (dock inte inom ramen för VolunteerPower Swedens verksamhet utan kopplat till ideella uppdrag) med regional samordning av hjälpinsatser i Stockholms län. Informationen på denna sida hör samman med ett nyhetsbrev som arbetats fram veckorna innan detta uppdrag påbörjades, och har ingen koppling till eller information från det officiella uppdraget på något sätt, utan är en del av VolunteerPower Swedens kontinuerliga verksamhet med att stödja ideella organisationer och visa upp deras goda arbete.

Så kan du, din förening eller ditt företag/din organisation hjälpa

  • Donera pengar genom någon hjälporganisation - se ett antal exempel nedan
  • Skapa en egen insamling genom Röda Korsets onlinetjänst - på så sätt kan både era medlemmar och andra bidra. Tipsa andra genom mail, sociala medier, genom att inkludera länken i er mailsignatur och i direkta möten så kan ni få många att bidra!
  • Ta kontakt med någon av de hjälporganisationer som arbetar i ditt område och se om du/er förening/er organisation kan hjälpa till genom er verksamhet, som volontärer och kanske med specialistkompetenser. Språkkunskaper, särskilt arabiska, är särskilt viktiga. Ett tips här är att kontakta frivilligorganisationen Refugees Welcome.
  • Samverka och kommunicera med andra som arbetar med samma sak - sök information och eftersträva att komplettera varandras insatser och samarbeta där möjligt. Fyll de behov som finns just nu!
  • Gå med i en frivilligorganisation som hjälper!

Du kan göra skillnad genom att donera - varje gåva räknas

Några organisationer där du kan skänka pengar är:

UNHCR (FN:s flyktingorgan)    Röda Korset     Individuell Människohjälp   Rädda Barnen    Refugees Welcome 

Om du donerar kläder, mat eller förnödenheter (vilket behövs) är tipset att inte sända dessa utomlands - detta skapar logistikproblem. För hjälp till själva katastrofområdet är det mest effektivt att skänka pengar. Som hjälp till organisationer i Sverige som hjälper flyktingar är din gåva ofta värdefull och välkommen - dyk dock inte upp med gåvor utan förvarning, utan skapa dig en bild av behoven först (t.e.x. genom Facebook eller genom att höra av dig och fråga vad som behövs).

Exempel på frivilligorganisationers arbete

Denna sektion är under bearbetning och kommer att uppdateras med ytterligare information inom kort.
Funktionärer från Röda Korset i arbete på Stockholms central.
Funktionärer från Röda Korset i arbete på Stockholms central.
Frivilliga delar ut förnödenheter till anländande vid Stockholms central.
Frivilliga delar ut förnödenheter till anländande vid Stockholms central.
Har du tips om en artikel, hemsida eller någon information du tycker bör finnas med på denna sida är du välkommen att maila info@volunteerpower.se.

Perspektiv: kom till Sverige som flykting som 11-åring - hjälper nu andra som företagsledare

Även om skälen för att ta emot flyktingar i det svåra läget i första hand är humanitära, är det värt att påpeka att de som anländer och blir kvar i Sverige många gånger kan bli viktiga tillskott till och resurser för det svenska samhället. VolunteerPower Sweden har genomfört en intervju med Qemajl Imeri, som kom till Sverige som asylsökande som 11-åring och idag är företagsledare och VD för konsultföretaget Meditude.

Läs intervjun med Qemajl här!

Frivilliga insatsteam till flyktingläger i Jordanien 2012

Som operativ chef i Förenade Arabemiraten för Sanid, the United Arab Emirates National Emergency Response Volunteer Programme, fick Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, larm redan 2012 då han arbetade i Abu Dhabi och fick i uppgift att sända flera särskilda insatsteam till ett flyktingläger i norra Jordanien.

Till teamen valdes företrädes kvinnliga volontärer med särskilda sjukvårdskunskaper och insatserfarenhet, eftersom detta var ett specifikt kompletteringsbehov som rapporterades på plats. Från tiden till att första larmet gick en lördageftermiddag var det bara några dagar innan det första teamet satt i flygplanet på väg till sin uppgift. Insatserna fortsatte i flera omgångar under 2012 och 2013. På bilden till vänster syns Arwa Jubran, regional coordinator för emiraten Dubai och Sharjah i Förenade Arabemiraten, en av Patriks medarbetare som deltog i insatsen. De frivilliga från Sanid hjälpte till med metodik liknande svenska FRG-konceptet med registrering, allmän hjälp och stöd till patienter, psykosocialt omhändertagande, logistik och hembesök utöver direkta sjukvårdsuppgifter för dem som hade sjuksköterske- eller läkarlegitimation.

Du kan läsa mer om Sanid och frivilligas arbete i UAE på vår sida om detta.

Vill du veta mer eller är intresserad av en föreläsning om detta är du välkommen att kontakta Patrik.