VPS_longlogo2

Länkar

Här hittar du användbara länkar relaterade till ideellt arbete och frivilligorganisationers arbete. Har du tips på länkar som borde finnas med? Maila patrik.vuorio@volunteerpower.se!

Frivilligsamordnarna - en ideell förening och ett yrkesförbund för de i Sverige som samordnar och leder frivilliga/volontärer

www.socialforum.se - Forum för idéburna organisationer med social inriktning

Volontärbyrån - databas med tillgängliga uppdrag för frivilliga

Frivilliga försvarsorganisationer gör stora insatser för samhällets beredskap och säkerhet och bidrar med en mängd olika kompetenser till samhällets krisberedskap.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har en samlingssida där dessa är listade. Funderar du på att gå med i en frivilligorganisation och göra nytta, och samtidigt lära dig mer om skydd och säkerhet, är detta en värdefull startpunkt!

En lista på ett antal frivilliga försvarsorganisationer och information om dessa finns också på t.e.x. FOS i Stockholms läns hemsida.

Civilförsvarsförbundet är en frivilligorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Utöver ett omfattande kursutbud finns en mängd nyttiga tips om säkerhet och beredskapCivilförsvarsförbundets hemsida. Man driver även bland annat kampanjerna Hjärta att hjälpa (spridning av hjärtstartare i samhället) och Vilja att hjälpa (stöd till personer i hemlöshet).

Du kan även följa Civilförsvarsförbundet på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en samarbetsform för frivilliga från olika frivilliga försvarsorganisationer och en möjlighet att bli en utbildad, beredd frivilligresurs i kris. FRG gjorde bland annat viktiga insatser vid skogsbranden i Västmanland 2014.

Läs mer om FRG på www.civil.se/FRG och följ även gärna FRG:s nationella konton, plattformen @FRGsverige, på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube!

Svenska HLR-rådet arbetar för att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Detta gör man bland annat genom att skapa, utveckla och revidera riktlinjer och utbildningsprogram för behandling av hjärtstopp och på olika sätt sprida kunskaper i samhället och inom sjukvården om behandling av hjärtstopp.

Följ gärna Svenska HLR-rådet på Facebook och gå in på www.hlr.nu för att se information om t.e.x. hjärt- och lungräddning  och hjärtstartare. Har du frågor om deras verksamhet kan du kontakta Mikael Gustafsson per e-post.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och består av miljoner frivilliga världen över. I Sverige har Röda Korset en mängd frivilliguppdrag. Genom Röda Korsets test på webben kan du testa dig själv och se vilka uppdrag som skulle kunna passa just dig. Röda Korsets verksamhet är bred och omfattar bland annat insamlingar av donationer, sociala insatser och utbildning i bland annat första hjälpen.

Du kan även följa Röda Korset på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.
Criscom, ett specialförbund inom Försvarsutbildarna, utbildar bland annat frivilliga kriskommunikatörer som fungerar som resurs för olika myndigheter med särskild informatörskompetens inom kommunikation och mediehantering i händelse av kris.

Mer information om CrisComs verksamhet finns på deras hemsida samt på sociala medier (Facebook och Twitter).
Missing People Sweden är en frivilligorganisation som organiserar frivilliga vid eftersök av försvunna personer, en rörelse som växt mycket fort i Sverige och effektivt använder sociala medier för att samla stora mängder människor från allmänheten vid behov. Du kan läsa mer på deras hemsida, eller följa Missing People Sweden på Facebook eller Twitter.