VPS_longlogo2
Hjältarna vid skogsbranden

 

Frivilliga gjorde omfattande och viktiga insatser vid skogsbranden i Västmanland 2014. Företaget VolunteerPower Sweden  (som arbetar för att hjälpa ideella organisationer att utvecklas, växa och synas) startades bland annat inspirerat av egna erfarenheter från insatsarbetet, och det imponerande arbete som professionella och frivilliga gjorde för att hantera krisen. Vi tycker att frivilligorganisationers goda verksamhet och förmågor förtjänar att uppmärksammas mer, och bidrar även i den mån vi kan till att förbättra beredskapen inför framtida kriser, bl.a. genom att hjälpa frivilliga försvarsorganisationer i deras arbete. 

Nedan har vi samlat berättelser om insatser under Västmanlandsbranden, som vi tycker förtjänar att visas upp. Det är svårt att på ett adekvat sätt hylla alla de fantastiska professionella och frivilliga som hjälpte till, men här är några exempel!

Någon noterar kanske att många av intervjuerna handlar om FRG (frivilliga resursgruppen). Detta beror dels på ett tidigare organisationsuppdrag som flera av intervjuerna varit del av, dels på att VolunteerPower Swedens egen upplevelse av insatsen var genom just FRG. På plats träffade vi dock frivilliga i arbete från en mängd frivilligorganisationer, bland annat Röda Korset, Frivilliga Automobilkåren, Bilkåren, Frivilliga Radioorganisationen, Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan. Just samverkan - mellan professionella, organiserade frivilliga och allmänheten - var imponerande.

Nyhetsbrev 5 från VolunteerPower Sweden (sänt 2015-09-03) dedikerades helt till hjältarna vid skogsbranden. Du kan ladda ner nyhetsbrevet här.

Intervju med räddningsledaren

I videon ovan berättar räddningsledare Lars-Göran Uddholm om sina erfarenheter från skogsbranden och vikten av frivilligas insatser. Frivilliga resursgruppen får särskilt beröm för sitt arbete med olika uppgifter.

Videon är producerad av Civilförsvarsförbundet Göteborg (länkad via @FRGsverige på Youtube).
 

Film om skogsbranden

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har släppt ovanstående videofilm som visar en del om hur det såg ut under den omfattande skogsbranden. I videon syns kort bland annat frivilliga från FRG (frivilliga resursgruppen), där några var med och arbetade för MSB:s räkning med GIS-system för att dokumentera och GPS-positionera begränsningslinjer och utrustning i brandområdet, information som visades centralt i stabsledningen under insatsen.
Här kan du läsa om VolunteerPower Swedens egna intryck från skogsbranden och se bilder från insatsen!
Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, berättar och reflekterar om sina egna erfarenheter som frivillig under insatsarbetet kring skogsbranden, om alla de fantastiska människor som deltog, och om hur detta kom att bli en del av inspirationen till VolunteerPower Sweden som en resurs för att stärka ideella organisationer och synliggöra deras goda arbete.

Insats i Västerfärnebo

FRG Sala, FRG Köping och FRG Kungsör bemannade under skogsbranden en mottagningspunkt i Västerfärnebo, nära brandområdet, för drabbade och så kallade spontanfrivilliga (personer som ville hjälpa till). En del av "frontlinjen" vad gäller just FRG:s insats.

Läs en case study om detta som vi genomfört på uppdrag av Civilförsvarsförbundet.

Hjälp till evakuerade

Eva Wessel är FRG-ansvarig i FRG Norra Västmanland och kom under branden att arbeta i Fagersta och Norberg som förstärkning till kommunen med information till och omhändertagande av evakuerade, hantering av evakueringslistor och även personer ur allmänheten som ville hjälpa till på olika sätt.

Läs VolunteerPower Swedens intervju med Eva här.

Förstärkning från Stockholms län

Allteftersom branden fortsatte behövdes avlösning för de frivilliga som arbetade i skift. Vad gäller frivilliga resursgruppens insats arbetade grupper från Västmanland från första början och fick efter ett tag förstärkning från Dalarna/Gävleborg. Nästa förstärkningsvåg kom från Stockholms län, där FRG Järfälla, FRG Sigtuna och FRG Vallentuna kallades in för att lösa av andra grupper.
Här kan du läsa en case study med samlade intryck från gruppernas deltagande i insatsen.
[Dokumentet uppdateras och laddas upp inom kort. Återkom gärna om någon dag för att läsa detta!]

FRG-are från Järfälla ryckte ut

Malin Grentzelius är med i Frivilliga Resursgruppen Järfälla och var en av de FRG-are från Stockholmsområdet som sändes som förstärkning till FRG lokalt under Västmanlandsbranden. På uppdrag av Civilförsvarsförbundet har VolunteerPower Sweden genomfört intervjuer med  frivilliga som hjälpte till vid branden, däribland Malin.

Läs mer om Malins upplevelser på civil.se/FRG.

Insats i skogsbrandsområdet

Philipe Gustavsson är med i Frivilliga Resursgruppen i Avesta och även numera  utbildad deltidsbrandman. Under skogsbranden kom han att arbeta bland annat ute i brandområdet med räddningstjänsten med dokumentation av området, begränsningslinjer och utrustning i ett nytt GIS-system framtaget av MSB. Philipe och andra FRG-are var de första som använde det nya systemet.  

Läs vår intervju med Philipe på civil.se/FRG.

Omfattande logistikinsats

Susanne Jörgensen är med i hemvärnet och Bilkåren och kom genom sin hemvärnsroll att bli logistikansvarig under skogsbranden och arbeta med detta från de intensivaste dagarna i augusti ända fram till årsskiftet.

Tala om storskalig insats!

Läs mer om Susannes intryck från insatsen här.

Ledning av hemvärn och FRG

Anders Lundin är verksamhetsledare på Civilförsvarsförbundet i Stockholms län och även aktiv i hemvärnet. Under skogsbranden deltog han i ledning av hemvärnets insats och kallade även ut FRG från flera Stockholmskommuner som förstärkning till FRG i regionen.

Läs mer om Anders upplevelser från insatsen här.

Stabschefen för Länsstyrelsens särskilda organisation berättar

Riksbilkårchef för BilkårenMalin Dreifaldt, berättar i en intervju med VolunteerPower Sweden bland annat om arbetet vid skogsbranden, där hon genom sitt arbete på Länsstyrelsen i Västmanlands län först kom att ha en samverkansfunktion (bland annat som kontaktperson gentemot regeringskansliet), och efter den direkt akuta fasen verka som stabschef för Länsstyrelsens särskilda organisation under efterhanteringen av skogsbranden från mitten av augusti. Läs intervjun med Malin här!

FRG Västerås först fram till den största FRG-insatsen någonsin

Frivilliga Resursgruppen Västerås ställdes inför sitt första skarpa uppdrag i början av augusti 2014, och det blev inte vilket som helst - utan Sveriges största skogsbrand och den största insatsen för FRG någonsin. FRG Västerås kom att arbeta dygnet runt i flera veckor med en mängd uppgifter - matförsörjning, logistik och stabsarbete. Erik Höglund fungerade som gruppens logistikledare under insatsen.

Läs om Eriks erfarenheter från insatsen i vår intervju!
[Dokumentet uppdateras och laddas upp inom kort. Återkom gärna om någon dag för att läsa detta!]

Helikopterperspektiv

Tomas Pablo Larsson var en av de frivilliga från FRG Västerås som kom att arbeta i flera veckor i hjälpinsatsen vid Salabranden 2014. En unik upplevelse mot slutet av uppdraget var att få åka med Black Hawk-helikopter över området. En intervju med Pablo ingår i den serie intervjuer som på uppdrag av Civilförsvarsförbundet genomförts av VolunteerPower Sweden.


Läs mer om Pablos upplevelser i vår intervju

FRG-ledare i storinsats

Tobias Karlsson, ansvarig i Frivilliga Resursgruppen Bergslagens Räddningstjänst (FRG-BRT) var en av de hundratals frivilliga från FRG som gjorde insatser under den stora skogsbranden i Västmanland 2014. VolunteerPower Sweden har intervjuat Tobias som en del i en intervjuserie om frivilligas insatser vid skogsbranden, på uppdrag av Civilförsvarsförbundet.


Läs intervjun på civil.se/FRG

Utvärdering av FRG-insats

Frivilliga resursgruppen Västerås har tillsammans med Västerås stad tagit fram en utvärdering kring sin insats vid Västmanlandsbranden, med gruppens rekommendationer för arbete och utveckling framöver.

Du kan ladda ner utvärderingen i PDF-format här.

Bilder från skogsbranden


Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, var själv med i frivilliga resursgruppens insats under skogsbranden, som ledare från FRG Järfälla.

I VolunteerPower Swedens bildgalleri (som kommer att uppdateras vidare) finns därmed nu ett antal egna bilder från insatsen, både från stabsplatsen i Ramnäs och från insats med räddningstjänsten i själva skogsområdet.

Mer videomaterial


Ytterligare videomaterial om frivilligas insatser vid skogsbranden finns på www.civil.se/FRG och Frivilliga Resursgruppen Sveriges Youtube-kanal (del av plattformen @FRGsverige som byggts upp av VolunteerPower Sweden) på www.youtube.com/FRGsverige.


 
Tillbaka till Resurscentrum / Goda exempel