VPS_longlogo2

Samaritbilen - en resurs på väg

Samaritbilen i Ljungby är ett säkerhetsprojekt, drivet av ideella krafter, som kom igång 2014 och redan blivit en viktig trygghets- och insatsresurs i samhället både i Ljungby och i Sydsverige överlag - på vägarna, vid evenemang och i olika typer av nödlägen. Initiativtagare är Stefan Olsson från Civilförsvarsförbundet Ljungby som såg behov och möjligheter med den här typen av fordon och efter hårt arbete lyckades få fram fordon, sponsring och funktionärer. En grupp frivilliga med särskild utbildning bemannar nu fordonet, som finns för medborgarna som en stödresurs i olika situationer där hjälp behövs. Konceptet har rönt uppskattning och uppmärksamhet. Läs mer nedan!
 
Här kan du läsa en tidigare artikel i tidningen Smålänningen om Samaritbilen!

Så är Samaritbilen en resurs för samhället

Samaritbilen är en allmän trygghets- och säkerhetsresurs på vägarna, i samhället och vid olika event. Man är behjälplig vid trafikolyckor, hjälper till med akuta transporter av djur till djursjukhus och djurkliniker, bistår Missing People vid sökinsatser, hjälper Assistanskåren och TrafficSec. Fordonet kan även i vissa lägen vara till stöd för polis, ambulans, räddningstjänst samt hjälpa till med grannsamverkan och som säkerhets- och förstahjälpenresurs vid större event och mässor.

Fordonet är utrustat med ljusramp och hjärtstartare, pulversläckare, filtar, verktyg och ytterligare sjukvårdsmaterial och säkerhetsutrustning. Personalen är utrustad med reflexjackor och västar, samt hjälmar vid behov. Dessutom finns hundbur och särskild plats för djur i bilen. En insats kan vara allt från att hjälpa till med omplåstring till att ställa sig med varningsljus vid bilolycka för att uppmärksamma andra trafikanter. När detta skrivs (juni 2015) är ca 20 personer, varav 10-talet aktiva, med i den grupp av förstahjälpenutbildade som arbetar som funktionärer med bemanning av Samaritbilen.
Tycker du att detta är ett bra projekt? Så här kan du också stödja Samaritbilen!

Blir du stödmedlem i Civilförsvarsförbundet Ljungby bidrar din medlemsavgift (100kr/år) till projektet Samaritbilen och att bekosta material och service på fordonet. Läs mer på föreningens Facebooksida

För att komma i kontakt med Samaritbilen går det att ringa 0702-743 484 eller skicka e-post till Stefan Olsson.
Samaritbilen på plats som säkerhetsresurs under evenemang med Hjärtebarnsfonden i Torpabygden, juli 2015. Uppskattad trygghet!
Samaritbilen i förgrunden. Fordonet har även VolunteerPower Swedens logotyp på sidorna då vi stöder verksamheten.
Här syns i bakgrunden Samaritbilen som varnar med ljusramp och säkrar upp olyckplats i väntan på bärgare vid en bilolycka 4 juni.
Funktionärer från Assistancekåren i samband med Riksettanrallyt, ett event i maj 2015.
Räddningstjänsten på plats vid Riksettanrallyt. Även Samaritbilen deltog.
Ambulansen visar upp sjukvårdsinsats (Riksettanrallyt).
Bilen har 3 sittplatser plus särskild plats för djurtransporter.
Ny organiserad utrustningsbox (som den såg ut juni 2015).
Tillbaka till Resurscentrum / Goda exempel