VPS_longlogo2

våra Intervjuer från ideell verksamhet

Här samlar vi de intervjuer VolunteerPower Sweden genomfört med olika aktörer inom ideell sektor - allt från frivilliga till ansvariga på riksnivå. Intervjuerna är sorterade efter publiceringsdatum. Målsättningen med de intervjuer vi genomför är att visa upp goda exempel, diskutera utveckling inom ideell sektor, och ge möjlighet för erfarenheter och idéer från olika ideella aktörer att inspirera andra inom området.

Malin Grentzelius är med i Frivilliga Resursgruppen Järfälla och var en av de FRG-are från Stockholmsområdet som sändes som förstärkning till FRG lokalt under Västmanlandsbranden. På uppdrag av Civilförsvarsförbundet har VolunteerPower Sweden genomfört intervjuer med  frivilliga som hjälpte till vid branden, däribland Malin.

Läs mer om Malins upplevelser på civil.se/FRG.

Philipe Gustavsson är med i Frivilliga Resursgruppen i Avesta och även numera  utbildad deltidsbrandman. Under skogsbranden kom han att arbeta bland annat ute i brandområdet med räddningstjänsten med dokumentation av området, begränsningslinjer och utrustning i ett nytt GIS-system framtaget av MSB. Philipe och andra FRG-are var de första som använde det nya systemet.  

Läs vår intervju med Philipe på civil.se/FRG.

Vi har intervjuat riksbilkårchef Malin Dreifaldt för att höra mer om Bilkåren och Malins erfarenheter från frivillig verksamhet.

Bilkåren är en frivillig försvarsorganisation som rekryterar och utbildar fordonsförare till civila och militära uppdrag för att förstärka samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar, kriser och katastrofer.

Läs intervjun med Malin här!

Susanne Jörgensen är med i hemvärnet och Bilkåren och kom genom sin hemvärnsroll att bli logistikansvarig under skogsbranden och arbeta med detta från de intensivaste dagarna i augusti ända fram till årsskiftet.

Tala om storskalig insats!

Läs mer om Susannes intryck från insatsen här.

Anders Lundin är verksamhetsledare på Civilförsvarsförbundet i Stockholms län och även aktiv i hemvärnet. Under skogsbranden deltog han i ledning av hemvärnets insats och kallade ut även ut FRG från flera Stockholmskommuner som förstärkning till FRG i regionen.

Läs mer om Anders upplevelser från insatsen här.

VolunteerPower Sweden har träffat Anders Kallin, ordförande för Sjövärnskåren Stockholm, för att höra mer om Sjövärnskårens verksamhet.


Läs intervjun med Anders här.

Åsa Backman är biträdande verksamhetsledare på Civilförsvarsförbundet i Stockholms län. I en intervju med VolunteerPower Sweden berättar hon om sina erfarenheter och perspektiv på frivilligorganisationers roll vad gäller samhällets krisberedskap och utbildning till allmänheten.

Läs intervjun med Åsa här.

Tomas Pablo Larsson var en av de frivilliga från FRG Västerås som kom att arbeta i flera veckor i hjälpinsatsen vid Salabranden 2014. En unik upplevelse mot slutet av uppdraget var att få åka med Black Hawk-helikopter över området. 

En intervju med Pablo ingår i den serie intervjuer som genom uppdrag av Civilförsvarsförbundet genomförts av VolunteerPower Sweden.

Läs mer om Pablos upplevelser i vår intervju

Tobias Karlsson, ansvarig i Frivilliga Resursgruppen Bergslagens Räddningstjänst (FRG-BRT) var en av de hundratals frivilliga från FRG som gjorde insatser under den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

VolunteerPower Sweden har intervjuat Tobias i en intervjuserie om frivilligas insatser under skogsbranden på uppdrag av Civilförsvarsförbundet.


Läs intervjun på civil.se/FRG

Tillbaka till Resurscentrum / Goda exempel