VPS_longlogo2
Frivilligarbete i Förenade Arabemiraten

 
VolunteerPower Sweden stödjer ideella organisationer baserat på över 15 års erfarenhet av ideell verksamhet i Sverige och utomlands. Patrik Vuorio, grundare av företaget, har bl.a. arbetat i över 4 år bosatt i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten med uppbyggnad av frivilligprogrammet Sanid, the United Arab Emirates National Emergency Response Volunteer Programme. Uppdraget började som utsänd specialistrådgivare genom Civilförsvarsförbundet 2009 och utvecklades till en roll som operativ chef och utvecklingschef under 2010-2013, de sista åren (2012-2013) genom Emirates Foundation for Youth Development. Mer information, bilder och videomaterial finns samlat här. Ta gärna kontakt med Patrik för mer information!

Utryckning vid uppmärksammad storbrand i Dubai

Ett hundratal frivilliga från Sanid ryckte ut för att hjälpa till med evakuering och mottagande av drabbade i samband med den storbrand som uppstod i hotellet The Address i Dubai nyårsnatten 31/12 2015. Branden blev en världsnyhet. Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, var 2009-2013 nationell operativ chef och utvecklingschef för programmet Sanid och har utbildat många av de seniorvolontärer som ledde frivilliginsatsen.

De frivilliga från Sanid organiserade även frivilligorganisationer, gav viss första hjälpen, och upprättade mottagningsstationer. Deras utbildning kommer till stor del från det svenska FRG-konceptet (frivilliga resursgrupper). I denna insats gjorde de ett fantastiskt jobb! Sanid har tidigare kallats in vid många stora händelser, även katastrofer utomlands.
Vill man höra mer om Sanid, och hur svenska frivilligkoncept räddat liv utomlands går det att boka in Patrik som föreläsareGör en förfrågan här
Inom ramen för Sanid utbildades mellan 2009-2013 över 4,500 frivilliga, varav ca 3,500 certifierades som emergency response volunteers baserat på svenska FRG-konceptet (frivilliga resursgruppen) i kombination med CERT-konceptet från USA (Community Emergency Response Teams). Modellen var framgångsrik och programmet kom att expandera snabbt över hela Förenade Arabemiraten. Frivilliga från Sanid kom att delta i skarpa katastrofinsatser internationellt, rycka ut vid större olyckor i landet, och rädda dussintals liv i samband med vardagsolyckor. Det svenska framgångskonceptet visade sig fungera väl utomlands! Sanid fortsätter att växa och är ett exempel på hur internationell erfarenhetsdelning kan vara mycket värdefull inom ideell sektor.

Dramatisk katastrofövning

Den förmodligen mest dramatiska och framgångsrika övningen upplevelsemässigt VolunteerPower Sweden varit med om ägde rum i Kalba på östkusten i Förenade Arabemiraten 2010.

Frivilliga kallades ut i ett katastrofscenario som förstärkningsresurs till lokal räddningstjänst, polis och ambulans för att klara av ett stort skadescenario som var så omfattande att lokala resurser var otillräckliga.

Not: i ett verkligt scenario hade frivilligresurser av säkerhetsskäl inte gått in i området som visas i videon, men övningstekniskt fanns det skäl att genomföra övningen så som görs här.

Storövning i över 40 grader

En av de största övningar vi varit med och organiserat ägde rum som slutövning i ökenområdet i Al Khatim i södra Abu Dhabi-emiratet i Förenade Arabemiraten december 2012. Vid en katastrofövning, som genomfördes med offroadfordon, helikopter och räddningstjänst involverade, övades stor skadeplats i ett scenario som de frivilliga (som officiellt var där för repetitionsutbildning) fick agera på utan förvarning.

Not: Förhållanden i UAE är väldigt annorlunda mot Sverige, även vad gäller resurser inom räddningstjänst och sjukvård. Frivilliga från det nationella kris- och katastrofhanteringsprogrammet för frivilliga (Sanid) utbildas därför dels på samma sätt som frivilliga resursgrupper i Sverige men även för andra situationer, med fokus på större olyckor och katastrofsituationer. Här används konceptet CERT (Community Emergency Response Teams) från USA som bl.a. är orienterat mot större katastrofer.

Boka en föreläsning om internationellt frivilligarbete och arbetsmetodik!

Vi bidrar gärna med unika erfarenheter från internationellt utvecklingsarbete av frivilligorganisationer som inspiration för ideell verksamhet i Sverige. En föreläsning kan varvas med både exempel från svensk frivillighet och andra frivilligmodeller i Europa och USA som vi kommit i kontakt med eller samarbetat med genom åren.

För att boka en föreläsning och för prisförslag, maila info@volunteerpower.se.

Internationell insats vid översvämningskatastrof

Programmet Sanid (the UAE National Emergency Response Volunteer Programme) hade bara funnits i ett och ett halvt år när larmet gick för skarp insats utanför själva landet. Som del av UAE:s nationella hjälpinsats sändes ett team ut av frivilliga som utbildades enligt svenska FRG-modellen för att bistå i Pakistan, där stora delar av landet lamslagits av en enorm översvämningskatastrof. Den här filmen visar dokumentation, filmad av en av de frivilliga som var med, om katastrofens effekter och de frivilligas insatser (frivilliga från Sanid bär röda reflexvästar).

Utrymning av köpcentrum vid simulerad storbrand

Efter en katastrofal brand i ett stort köpcentrum med dödsfall i närliggande Qatar 2012 var liknande scenarion i fokus för övningar även i Förenade Arabemiraten. I den här videon visas hur FRG-utbildade frivilliga från Sanid (igenkänns på sina röda reflexvästar) bistår räddningstjänst och sjukvård i ett simulerat scenario med en storbrand i Ras al Khaimah, det nordligaste av emiraten i Förenade Arabemiraten.

Frivilliga från Sanid var ofta involverade i stora, komplexa katastrofövningar i nära samarbete med räddningstjänst och polis.
Tillbaka till Resurscentrum / Goda exempel