VPS_longlogo2

Vanliga frågor (FAQ)


Vad är VolunteerPower Sweden?
VolunteerPower Sweden är ett social enterprise, ett företag med inriktning på samhällsnytta och fokus på att stödja organiserad ideell verksamhet. Vi hjälper ideella organisationer i utveckling vad gäller tillväxt, räckvidd och kommunikation.

Samarbetar ni endast med ideella organisationer?
Vi arbetar för att skapa resultat genom nätverkande och samverkan. Vi hjälper därför även myndigheter och företag att samverka med ideell sektor, för att engagera sin personal eller genom sponsring av ideell verksamhet och utveckling. Vi hjälper gärna även individuella frivilliga och ideella funktionärer att utvecklas i sina ideella roller och använda sina erfarenheter effektivt och som goda meriter i sina yrkeskarriärer.

Varför arbetar ni med detta?
Vår personal har varit verksamma i och utvecklat verksamhet i frivilligorganisationer i över 15 år både i Sverige och internationellt. Vi har fått ut enormt mycket av vårt ideella arbete och vill gärna ge tillbaka genom att låta den strategiska erfarenhet vi byggt upp längs vägen komma till hjälp för andra.

När och hur startade företaget?
VolunteerPower Sweden startade i slutet av 2014 av Patrik Vuorio, inspirerad bland annat av frivilligorganisationers imponerande arbete vid Västmanlandsbranden (där vi själva var med i insatsen genom frivilliga resursgruppen) och det stora ansvar frivilliga anförtroddes och hanterade på ett professionellt sätt.

Var är ni verksamma? 
Vi är baserade i Stockholm men kan genomföra verksamhet i hela Sverige och har nätverk med frivilligorganisationer i hela landet. Vi kan i vissa fall även arbeta internationellt i särskilda uppdrag.

Vad vill ni åstadkomma? Vilka utmaningar ämnar företaget att ta itu med?
Vi ser gemensamma utmaningar som många ideella organisationer brottas med. Svårigheter att rekrytera, behålla och motivera medlemmar, begränsad ekonomi och utmaningar med att nå ut ordentligt med sitt budskap är något många styrelser i ideella organisationer behöver lägga kraft på samtidigt som man ofta i ideella organisationer har eldsjälar som driver fantastisk verksamhet som många fler borde få ta del av. Vi ser att många ideella verksamheter förtjänar att visas upp mer och nå fler.

Vad har ni för erfarenhet som gör att ni kan bidra till detta?
Vår personal har genom frivilligorganisationer arbetat med ideell verksamhet både ideellt och yrkesmässigt under över 15 år. Det mest unika i vår erfarenhet inkluderar att i en seniorrådgivar- och senare chefsroll ansvara för uppbyggnad av en nationell frivilligorganisation från grunden utomlands under 4 år, the UAE National Emergency Response Volunteer Programme (Sanid) i Förenade Arabemiraten med över 4,500 utbildade frivilliga, då genom Civilförsvarsförbundet baserat på konceptet FRG (frivilliga resursgruppen).

Vilka andra projekt har er personal tidigare arbetat med inom ideell verksamhet?
Vi har även omfattande erfarenhet från ideellt styrelsearbete, att bygga upp ideell lokal verksamhet (tex FRG Järfälla), utvecklingsarbete inom regionala och nationella projekt inom ideella organisationer (t.ex. Hjärta att Hjälpa och Hjärtstartarregistret) och samverkan mellan europeiska frivilligorganisationer inom krisberedskapsområdet i EU-projekt som Informed Prepared Together och VACPE (Voluntary Activities towards improved Civil Preparedness in Europe)Du kan läsa mer här.

På vilket sätt hjälper ni då den ideella sektorn?
Med tanke på ovanstående tillhandahåller vi konsulttjänster och verktyg som genom punktinsatser eller längre strategiskt arbete kan hjälpa ideella organisationer att växa, utvecklas och marknadsföra sig själva. Mycket handlar om att skapa ett "mindset", att hjälpa ideella funktionärer och samordnare att tänka nytt, ambitiöst, strategiskt och långsiktigt och få inspiration med arbetsmodeller som gör att man kan växa i större skala på längre sikt. Som organisationsneutral aktör kan vi tillhandahålla ett externt perspektiv som kan vara värdefullt för er organisations strategiutveckling.

Hur kan jag som frivillig/ideell funktionär bäst få hjälp av er?
För en låg kostnad kan du ta hjälp av oss för coachning, exempelvis med utvecklingssamtal om din ideella roll och karriärutveckling per telefon. Du kan även förhandsanmäla ditt intresse för att delta i de föreläsningar vi erbjuder för ideella organisationer, så kontaktar vi dig när en föreläsning blir aktuell nära dig. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Hur kan vi som ideell organisation (förening, frivilligorganisation) ha nytta av er?
För att stärka ideella organisationer i deras strategiska utveckling och verksamhetsplanering, vidareutveckla funktionärer (exempelvis i styrelsen) och hjälpa till med räckvidd (att nå ut till fler) och tillväxt erbjuder vi en mängd tjänster, föreläsningar och utbildningar inom organisationsutveckling för ideella organisationer. 

Är det bara rent strategiarbete ni hjälper till med?
Se oss som en bred resurs som kan förstärka er verksamhet där det behövs!
Utöver det strategiska utvecklingsarbetet hjälper vi gärna till i ert operativa arbete i specialprojekt och vid event eller övningar, samt med ert kommunikations- och dokumentationsarbete för att visa upp er verksamhet i foto/video, rapporter, sociala medier, på hemsidor, i Powerpointpresentationer eller informationsmaterial. Här kan du läsa mer.

Hur kan vi som myndighet/företag dra nytta av VolunteerPower Sweden?
Vi hjälper er gärna att samverka med och dra nytta av ideell verksamhet och drivkrafter, att utveckla er personal genom ideella projekt, med att skapa möjligheter för er att sponsra ideell verksamhet, eller för den delen med er egen organisationsutveckling. Läs mer här om hur vi kan hjälpa er. Ett tips är att boka in en föreläsning för er personal om det fantastiska arbetet i ideella verksamheter och hur de kan engagera sig (vilket för företaget kan fungera som värdefull och kostnadseffektiv inspiration och kompetensutveckling).

Hur når vi som myndighet/företag ut med våra tjänster/produkter till ideella?
Om ni har specifika produkter eller tjänster som uppenbart kan vara av värde för ideella organisationers verksamhet kan vi hjälpa er med att nå ut med detta genom Annonstavlan på www.volunteerpower.se, där tanken är att ideella funktionärer ska kunna gå in och söka lösningar på olika behov som uppstår i ideella verksamheter. Kontakta oss gärna för att se hur er annons bör utformas och prisförslag.

Vad kostar det att anlita VolunteerPower Sweden?
Vi strävar efter att hålla en attraktiv kostnadsnivå för ideella organisationer och anpassar vår prisnivå därefter. Läs mer om vad vi erbjuder här och kontakta oss gärna så för vi en dialog om vad som passar just er utveckling och budget bäst. Vi tillhandahåller även kostnadsfria resurser, tips och råd och verktyg för ideell verksamhet genom sidan Resurscentrumwww.volunteerpower.se som utvecklas kontinuerligt.

Vad är era rekommendationer för att utveckla ideell verksamhet?
Vi rekommenderar att vara ambitiös och sikta högt, och tänka på längre sikt när det gäller organisationen. Utveckling tar tid och en genomtänkt strategisk plan och rätt verktyg gör stor skillnad för att få verksamheten att nå bättre resultat och åstadkomma mesta möjliga samhällsnytta. Läs gärna våra tips och råd här.

Vad är er värdegrund?
Vi sätter etik och professionalism högt i vårt arbete och stödjer och samverkar med organisationer som åstadkommer samhällsnytta och är kompatibla med våra demokratiska värderingar och etiska riktlinjer ur ett hållbart samhällsperspektiv. Under våra uppdrag gäller givetvis konfidentialitet gentemot våra kunder i de fall vi diskuterar organisationsinterna strategier eller information.

Vår organisation är intresserad av ett samarbete - hur gör vi?
Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan samverka eller stödja varandras verksamheter.

Hur kontaktar jag VolunteerPower Sweden?
Ring oss gärna på 08-509 088 38 eller 0765 - 84 14 24 (mobiltelefon i första hand) för att diskutera ett samarbete närmare, eller skicka e-post till patrik.vuorio@volunteerpower.se.

Hur håller jag mig uppdaterad om utvecklingsarbetet inom ideell sektor?
Du är välkommen att följa oss på sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn) samt prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi driver även diskussionsgruppen Utveckling inom ideella organisationer på Facebook. Gå med och delta i diskussionen!

Jag tycker det ni gör är bra. Hur kan jag vara till hjälp?
Var och en kan vara till stor hjälp genom att tipsa andra inom ideell sektor om det stöd som går att få genom VolunteerPower Sweden. Dessutom är varje gilla-markering, retweet, eller delning på sociala medier till stor hjälp när det gäller att nå ut med information, tips och råd till så många som möjligt. Följ oss därför gärna på sociala medier och hjälp oss genom att sprida budskap du tycker kan vara av värde för andra. På samma sätt kan du förstås stödja din egen organisation genom att dela och gilla inlägg från deras sociala mediekonton!

Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, brinner för ideell verksamhet.
Frivilligas insatser vid Västmanlandsbranden var en inspirationskälla som bidrog inför beslutet att starta företaget VolunteerPower Sweden för att stödja ideella organisationer.
En unik erfarenhet som ingår i vår tidigare bakgrund är chefsansvar på nationell nivå för Sanid, the UAE National Emergency Response Volunteer Programme, där frivilliga kom både att rädda liv vid vardagsolyckor och delta i internationella katastrofhanteringsinsatser.
Genom våra tjänster och de resurser vi erbjuder strävar vi efter att tillhandahålla värdefulla verktyg för ideella organisationer i deras utvecklingsarbete, och även skapa nya samarbeten med näringsliv och myndigheter.
Ett av våra fokusområden är att hjälpa ideella organisationer att få större synlighet i sitt arbete och nå fler med sin goda verksamhet.
Läs gärna våra tips och råd om ideellt arbete. Under Resurscentrum, på sidan
Ideell verksamhet från A till Ö, finns våra rekommendationer för framgångsrik organisationsutveckling sammanfattade.
Följ oss gärna på sociala medier för regelbunden information om utveckling inom ideell verksamhet.
VolunteerPower Swedens första uppdrag var för Civilförsvarsförbundet med utveckling av en nationell digital marknadsförings- och kommunikationsplattform för FRG - frivilliga resursgruppen (@FRGsverige på sociala medier), ett koncept som visade sig framgångsrikt som vi tog initiativ till i syfte att stärka marknadsföring och nätverkande för FRG:s verksamhet genom sociala medier.Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet. Du kan även läsa mer om VolunteerPower Sweden som företag, och om vår verksamhet, under avsnittet Om oss.