VPS_longlogo2

Om VolunteerPower Sweden

VolunteerPower Sweden gör ett fantastiskt jobb för oss som är organiserade inom frivilligorganisationer!   -Jenny Nilsson, Civilförsvarsförbundet Vallentuna

VolunteerPower Sweden är ett social enterprise, ett företag med inriktning på samhällsnytta och fokus på att stödja organiserad ideell verksamhet. Vi hjälper ideella organisationer i utveckling vad gäller tillväxt, räckvidd och kommunikation. Vi hjälper myndigheter och företag att samverka med ideell sektor, för att engagera sin personal eller genom sponsring. Vi kan även hjälpa dig som frivillig eller ideell funktionär att utvecklas i din ideella roll och använda dina erfarenheter effektivt och som goda meriter i din yrkeskarriär.

Med 15 års erfarenhet av ideell verksamhet, ledning och utveckling av frivilligorganisationer är vår personal väl medvetna om den enorma kraft som finns i ideell verksamhet i Sverige, och brinner för att utveckla denna vidare. Vår prisbild är därför även anpassad till organisationer aktiva inom ideell verksamhet. Kontakta oss gärna för mer information!

Patrik Vuorio, företagets grundare, i samband med Västmanlandsbranden.
Företaget bildades 2014 inspirerat av upplevelser på plats från frivilliginsatser under krishanteringsarbetet kring den stora skogsbranden i Västmanland. Grundare är Patrik Vuorio, som varit aktiv på en mängd nivåer inom branschen från frivillig, frivillig ledare/samordnare, verksamhetsutvecklare och rådgivare, till operativ chef och utvecklingschef för en nationell frivilligorganisation i flera år internationellt.

Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Du kan få mer information om oss och regelbundet få information, tips och råd om ideell verksamhet genom VolunteerPower Swedens nyhetsbrev, som normalt går ut månadsvis. Här anmäler du dig enkelt kostnadsfritt!

Patrik Vuorio
Organisationsutvecklingskonsult, grundare av VolunteerPower Sweden

 

Med mångårig erfarenhet av att verka i, bygga upp och leda frivilligorganisationer både i Sverige och internationellt har Patrik Vuorio en unik erfarenhet och perspektiv på ideell verksamhet. Han har stor respekt för det enorma kunnande och engagemang som finns inom ideell sektor, och brinner för att bidra till och förstärka det viktiga samhällsarbete som görs genom ideella organisationer.

Telefon: 0765 - 84 14 24
E-post: patrik.vuorio@volunteerpower.se
LinkedIn: Patrik Vuorio
Facebook, Twitter och Instagram: @patrikvuorio (personliga konton)

Exempel på Patriks tidigare uppdrag inom uppbyggnad av ideell verksamhet

  • Operations Manager (initialt Technical Manager/Senior Advisor) bosatt i Förenade Arabemiraten 2009-2013 med ansvar för uppbyggnad och utveckling från grunden av en frivilligorganisation, Sanid - the United Arab Emirates National Emergency Response Volunteer Programme [uppdraget var 2009-2011 som utsänd konsult genom Civilförsvarsförbundet]. Som mest chefsansvar för ett tjugotal anställda och över 4,000 utbildade frivilliga. Sanid gjorde flertalet insatser vid katastrofer utanför UAE och även vid större olyckor inom landet under perioden. Läs mer här om uppdraget i UAE!
  • Ordförande för den dåvarande europeiska arbetsgruppen för nätverket VACPE (Voluntary Activities towards improved Civil Preparedness in Europe) 2009-2011 i egenskap av svensk representant genom Civilförsvarsförbundet. Bl.a. konferenser i Danmark och Spanien.
  • Verksamhetsutvecklare och International Relations Officer på Civilförsvarsförbundet, rikskansliet, 2008-2011. Arbetade bland annat med projekten Hjärta att Hjälpa och Sveriges Hjärtstartarregister, samt det nationella arbetet med konceptet FRG (frivilliga resursgruppen). [från 2009 baserad utomlands för uppdrag i Förenade Arabemiraten]
  • Projektansvarig för bland annat hjärtstartarverksamhet, D-HLR-utbildning, och ungdomsverksamhet i Civilförsvarsförbundet Stockholm 2006-2008. Även verksam i distriktsstyrelsen.
  • FRG-ansvarig (ansvarig för gruppens uppbyggnad från start, utveckling och operativa ledning) 2004-2009, Frivilliga Resursgruppen Järfälla. Gruppen består av särskilt utbildade för att stödja kommunen och dess invånare i händelse av kris (i dagsläget ca 75 personer). Även vice ordförande i Civilförsvarsförbundet Järfälla under del av perioden.
 
  • Deltog som svensk representant för Civilförsvarsförbundets räkning 2008-2010 i projekt inom Europeiska Unionen, exempelvis i projektet Informed Prepared Together, på konferenser i Estland och Storbritannien.


Du kan läsa mer om VolunteerPower Sweden som företag, och om vår verksamhet, under avsnittet Vanliga frågor (FAQ). Vill du veta mer är du mycket välkommen att kontakta oss!

Följ oss och diskutera på sociala medier!

Facebook:
www.facebook.com/volunteersweden

Twitter: @volunteersweden

Instagram: @volunteersweden


LinkedIn: VolunteerPower Sweden