VPS_longlogo2
loading...

Ideell funktionär...

Vi hjälper dig i ditt arbete som funktionär och erbjuder även kompetensutveckling och stöd för styrelser.

Ideell organisation...

Vi kan hjälpa er
med er utveckling, kommunikation och tillväxt. Låt ert goda arbete nå ännu fler!

Myndighet eller företag...

Vi hjälper er gärna att samverka med ideell sektor, samt med projektstöd och i ert utvecklingsarbete.

Aktuellt just nu

Patrik Vuorio från oss arbetar för närvarande som projektledare för en samverkansplattform för integration med civilsamhället i Järfälla.

Få hjälp med er utveckling!

VolunteerPower Sweden hjälper ideella organisationer att växa och utvecklas, och företag/myndigheter att samverka med ideell sektor. Läs mer här!
Boka kurs eller föreläsning

Under Kursutbud kan du läsa om de unika föreläsningar, workshop och kurser som VolunteerPower Sweden erbjuder. Kontakta oss för mer info!

Följ oss på sociala medier!

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/volunteersweden

Twitter:            @volunteersweden

Instagram:      @volunteersweden

LinkedIn:          VolunteerPower Sweden
 
 

Få vårt nyhetsbrev!

  • (frivillig uppgift, måste inte fyllas i)
Utveckling inom ideella organisationer
Följ denna Facebookgrupp som vi tillhandahåller som en resurs för diskussion och erfarenhetsdelning!

Annonstavlan

Annonstavlan kan du se resurser och verktyg som kan vara till värde för ideella organisationers verksamhet och utveckling, och även annonsera.

Resurscentrum för ideella

Här hittar du samlade resurser och goda exempel från ideell sektor som tillhandahålls kostnadsfritt av till hjälp för utveckling inom ideell verksamhet.

Tips och råd om utveckling

Här finns våra tips och råd kring organisationsutveckling i ideell sektor. Du vet väl att man även kan anlita oss för rådgivning vid behov?
Bidra gärna genom att tipsa andra om möjligheten att få hjälp av VolunteerPower Sweden!

Nyheter från VolunteerPower Sweden

2016 > 09

Genom Järfälla kommun byggs nu en ny samverkansplattform upp i Järfälla för samverkan mellan kommunen och civilsamhälle samt näringsliv i Järfälla i integrationsfrågor. Tanken är att samla de goda insatser som görs för att underlätta för nyanlända i kommunen, skapa gemensamma kommunikationskanaler och stärka samverkan, nätverk och långsiktig kapacitet. VolunteerPower Sweden har fått ett samordningsuppdrag kring projektet, som finansieras genom Länsstyrelsen i Stockholms län, och Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden är anlitad som projektledare för samverkansplattformen under 2016-2017. Föreningar och trossamfund i Järfälla, så väl som regionala ideella organisationer, är välkomna att delta i plattformen. Vid frågor om detta, välkommen att ta kontakt genom integration@jarfalla.se.

Under slutet av 2015 och en stor del av första halvan av 2016 var VolunteerPower Sweden intensivt engagerat i insatser kring flyktingkrisen, bland annat med uppdrag kring uppbyggnad, utveckling och ledning av en större volontärorganisation på ett evakueringsboende under 5 månader på uppdrag av Järfälla kommun. Patrik Vuorio, som driver VolunteerPower Sweden som en stödverksamhet för ideella organisationer, hade uppdrag genom vår verksamhet som volontärkoordinator. Här kan du läsa en rapport om volontärorganisationen på evakueringsboendet under flyktingkrisen.  Parallellt med detta ingick Patrik i en samordningsgrupp för akuta frivilliginsatser i Stockholms län under flyktingkrisen genom Länsstyrelsen i Stockholms län. En intensiv period med belastning ofta upp till 200%, som naturligt kom att påverka VolunteerPower Swedens ordinarie verksamhet. Nu efter sommaren är verksamheten åter igång i vanlig ordning och kurser, workshops och annat stöd till ideella organisationer finns tillgängligt efter behov och begäran.

Nyhetsarkiv

Nyheter via sociala medier

Exempel på hur vi hjälper

VolunteerPower Sweden har på uppdrag av Civilförsvarsförbundet byggt upp den nationella digitala marknadsförings- och kommunikationsplattformen @FRGsverige för verksamheten med #frivilligaresursgruppen i hela Sverige. Du kan läsa mer om projektet här och följa @FRGsverige på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.
På uppdrag av bland annat FOS (Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté) i Stockholms län har vi arrangerat utbildningar i sociala medier för frivilliga försvarsorganisationer i Stockholmsregionen.
VolunteerPower Sweden stod för dokumentation och bevakning på sociala medier vid FRG Norrs storövning i Sigtuna 29 november 2014 där ett hundratal frivilliga från FRG (frivilliga resursgruppen) deltog. Bilder och rapporter från övningen går att se på FRG Järfällas hemsida, www.frgjarfalla.se.
Flertalet frivilligorganisationer på olika nivåer har anlitat VolunteerPower Sweden för hjälp att utveckla och bygga upp sin närvaro på sociala medier.
@VolunteerSweden på Twitter

Några goda exempel på framgångsrik ideell verksamhet

Mer material läggs upp kontinuerligt på sidan Goda exempel, en del av VolunteerPower Swedens resurscentrum för ideell sektor.

Följ VolunteerPower Sweden på Facebook!

Senaste nytt på Instagram

12