VPS_longlogo2
loading...

Ideell funktionär...

Vi hjälper dig i ditt arbete som funktionär och erbjuder även kompetensutveckling och stöd för styrelser.

Ideell organisation...

Vi kan hjälpa er
med er utveckling, kommunikation och tillväxt. Låt ert goda arbete nå ännu fler!

Myndighet eller företag...

Vi hjälper er gärna att samverka med ideell sektor, samt med projektstöd och i ert utvecklingsarbete.

Aktuellt just nu

Patrik Vuorio från oss arbetar för närvarande som projektledare för en samverkansplattform för integration med civilsamhället i Järfälla.

Få hjälp med er utveckling!

VolunteerPower Sweden hjälper ideella organisationer att växa och utvecklas, och företag/myndigheter att samverka med ideell sektor. Läs mer här!
Boka kurs eller föreläsning

Under Kursutbud kan du läsa om de unika föreläsningar, workshop och kurser som VolunteerPower Sweden erbjuder. Kontakta oss för mer info!

Följ oss på sociala medier!

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/volunteersweden

Twitter:            @volunteersweden

Instagram:      @volunteersweden

LinkedIn:          VolunteerPower Sweden
 
 

Få vårt nyhetsbrev!

  • (frivillig uppgift, måste inte fyllas i)
Utveckling inom ideella organisationer
Följ denna Facebookgrupp som vi tillhandahåller som en resurs för diskussion och erfarenhetsdelning!

Annonstavlan

Annonstavlan kan du se resurser och verktyg som kan vara till värde för ideella organisationers verksamhet och utveckling, och även annonsera.

Resurscentrum för ideella

Här hittar du samlade resurser och goda exempel från ideell sektor som tillhandahålls kostnadsfritt av till hjälp för utveckling inom ideell verksamhet.

Tips och råd om utveckling

Här finns våra tips och råd kring organisationsutveckling i ideell sektor. Du vet väl att man även kan anlita oss för rådgivning vid behov?
Bidra gärna genom att tipsa andra om möjligheten att få hjälp av VolunteerPower Sweden!

Nyheter från VolunteerPower Sweden

2016

Bilder från nationella utbildningar i kriskommunikation under hösten 2016 där Patrik Vuorio inom ramen för VolunteerPower Swedens verksamhet ingick i kursledningen finns nu att se under Resurscentrum > Goda exempel > FRG.
Vid krisövning MARTINA i Järfälla kommun 2016-11-10 samverkade POSOM Järfälla (kommunens krisgrupp) och FRG Järfälla (frivilliga resursgruppen) i ett fiktivt scenario med hjälp till boende efter utrymning pga större brand i bostadshus. Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden var anlitad som projekt- och övningsledare för övningen, som hade planerats mer än ett år tillbaka och blev framgångsrik och uppskattad. Mer information och bilder publiceras på volunteerpower.se när bildmaterialet sammanställts.
Ett 50-tal representanter från föreningar, trossamfund, Järfälla kommun, polisen och andra organisationer deltog i Järfälla kommuns första samverkansforum för civilsamhället i Järfälla. Patrik Vuorio (VolunteerPower Sweden), som anlitats av Järfälla kommun som utvecklingsstrateg/projektledare för en samverkansplattform med civilsamhälle/näringsliv, fungerade som moderator under dagen och är glad över det positiva engagemanget från medverkande. En bra start inför fortsatt samverkan mellan Järfälla kommun och civilsamhället! Mer information på Facebooksidan Integration Järfälla - inlägg här.
Söndag den 23/10 kl 9.30-15 äger ett första samverkansforum rum i Järfälla för civilsamhället för samverkan med Järfälla kommun i integrationsfrågor. Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, är anlitad av Järfälla kommun juli 2016-december 2017 som projektledare för samverkansplattformen som byggs upp. Det viktiga integrationsarbetet är ett prioriterat uppdrag för VolunteerPower Sweden.

Vill er organisation delta eller ha mer information? Välkommen att maila integration@jarfalla.se! Mer information om Järfälla kommuns integrationsarbete och samverkansplattformen finns på www.jarfalla.se/integration.

Genom Järfälla kommun byggs nu en ny samverkansplattform upp i Järfälla för samverkan mellan kommunen och civilsamhälle samt näringsliv i Järfälla i integrationsfrågor. Tanken är att samla de goda insatser som görs för att underlätta för nyanlända i kommunen, skapa gemensamma kommunikationskanaler och stärka samverkan, nätverk och långsiktig kapacitet. VolunteerPower Sweden har fått ett samordningsuppdrag kring projektet, som finansieras genom Länsstyrelsen i Stockholms län, och Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden är anlitad som projektledare för samverkansplattformen under 2016-2017. Föreningar och trossamfund i Järfälla, så väl som regionala ideella organisationer, är välkomna att delta i plattformen. Vid frågor om detta, välkommen att ta kontakt genom integration@jarfalla.se.

Under slutet av 2015 och en stor del av första halvan av 2016 var VolunteerPower Sweden intensivt engagerat i insatser kring flyktingkrisen, bland annat med uppdrag kring uppbyggnad, utveckling och ledning av en större volontärorganisation på ett evakueringsboende under 5 månader på uppdrag av Järfälla kommun. Patrik Vuorio, som driver VolunteerPower Sweden som en stödverksamhet för ideella organisationer, hade uppdrag genom vår verksamhet som volontärkoordinator. Här kan du läsa en rapport om volontärorganisationen på evakueringsboendet under flyktingkrisen.  Parallellt med detta ingick Patrik i en samordningsgrupp för akuta frivilliginsatser i Stockholms län under flyktingkrisen genom Länsstyrelsen i Stockholms län. En intensiv period med belastning ofta upp till 200%, som naturligt kom att påverka VolunteerPower Swedens ordinarie verksamhet. Nu efter sommaren är verksamheten åter igång i vanlig ordning och kurser, workshops och annat stöd till ideella organisationer finns tillgängligt efter behov och begäran.

FRG Norr, ett samarbetsnätverk för FRG (frivilliga resursgruppen) i norra Stockholms län, har tidigare engagerat VolunteerPower Sweden för hjälp med att ta fram en gemensam hemsida, förenlig med nationell grafisk profil för FRG och med information om FRG Norrs verksamhet gemensamt och lokalt per kommun. Hemsidan finns nu uppe på www.frgnorr.se. Håll gärna koll på sidan om du är intresserad av FRG eller krisberedskap i stort!
VolunteerPower Sweden har under slutet av 2015 och de första månaderna 2016 varit intensivt engagerat i flyktingkrisen på olika sätt. Patrik Vuorio har varit engagerad genom VolunteerPower Sweden på uppdrag av Järfälla kommun med uppbyggnad och ledning av en volontärorganisation på evakueringsboende, samt fristående i uppdrag genom Länsstyrelsen i Stockholms län för samordning av frivilligorganisationers insatser i flyktingkrisen. VolunteerPower Swedens normala verksamhet till hjälp för ideella organisationer allmänt har varit begränsad i det akuta läget, men  återgår nu gradvis till det normala. Mer information följer!

Ett hundratal frivilliga från Sanid, the United Arab Emirates National Emergency Response Volunteer Programme, ryckte ut för att hjälpa till med evakuering och mottagande av drabbade i samband med den storbrand som uppstod i hotellet The Address i Dubai nyårsnatten 31/12 2015. Branden blev en världsnyhet. Patrik Vuorio var 2009-2013 nationell chef för programmet och har utbildat många av de volontärer som ledde frivilliginsatsen. Här kan du läsa mer om Sanid.

VolunteerPower Sweden önskar alla ett gott nytt år och särskilt alla de ideella hjältar som gjort stora insatser under 2015. Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, firade nyår på ett evakueringsboende i Järfälla kommun för asylsökande, där VolunteerPower Sweden just nu tillhandahåller en koordinatorfunktion för att samordna, utveckla och bygga upp volontärorganisationen på boendet. Det är ett privilegium att dagligen se resultatet av volontärers fantastiska arbete och engagemang till hjälp för människor i direkt behov av hjälp och stöd i en svår situation.

Nyhetsarkiv

Nyheter via sociala medier

Exempel på hur vi hjälper

VolunteerPower Sweden har på uppdrag av Civilförsvarsförbundet byggt upp den nationella digitala marknadsförings- och kommunikationsplattformen @FRGsverige för verksamheten med #frivilligaresursgruppen i hela Sverige. Du kan läsa mer om projektet här och följa @FRGsverige på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube.
På uppdrag av bland annat FOS (Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté) i Stockholms län har vi arrangerat utbildningar i sociala medier för frivilliga försvarsorganisationer i Stockholmsregionen.
VolunteerPower Sweden stod för dokumentation och bevakning på sociala medier vid FRG Norrs storövning i Sigtuna 29 november 2014 där ett hundratal frivilliga från FRG (frivilliga resursgruppen) deltog. Bilder och rapporter från övningen går att se på FRG Järfällas hemsida, www.frgjarfalla.se.
Flertalet frivilligorganisationer på olika nivåer har anlitat VolunteerPower Sweden för hjälp att utveckla och bygga upp sin närvaro på sociala medier.
@VolunteerSweden på Twitter

Några goda exempel på framgångsrik ideell verksamhet

Mer material läggs upp kontinuerligt på sidan Goda exempel, en del av VolunteerPower Swedens resurscentrum för ideell sektor.

Följ VolunteerPower Sweden på Facebook!

Senaste nytt på Instagram

12