VPS_longlogo2

Samarbete med myndigheter och företag

VolunteerPower Sweden har genom vår personals tidigare över 15 års arbete inom ledning och utveckling av ideell verksamhet (i Sverige och internationellt) omfattande erfarenhet av strategiskt arbete inom ideell sektor, inklusive uppbyggnad av frivilligorganisationer på nationell nivå och implementering av omfattande projekt drivna av ideella krafter.
För företag är ideell sektor en intressant möjlighet - dels att ta tillvara den kompetens som redan finns hos personalen genom deras nuvarande ideella uppdrag, men även genom möjligheten att bidra till samhällsnytta ur ett CSR-perspektiv (Corporate Social Responsibility). För vissa företag kan det även ha stort PR- och utvecklingsvärde att sponsra frivilligorganisationers arbete eller specifika projekt. En annan möjlighet är att driva egna volontärinitiativ med den egna personalen, vilket ger goodwill för företaget samt inspirerande och utvecklande nya erfarenheter för varje individ. Boka gärna in oss för en inspirationsföreläsning kring möjligheter med ideellt arbete. Se även mer information om vårt kursutbud, särskilt avsnittet "för företag och myndigheter".

Representerar du en myndighet som vill ta tillvara kraften inom ideell sektor för något av era uppdrag kan vi vara behjälpliga som konsulter med att identifiera rätt samarbetspartners, hitta vägar och även bistå med projektledning, dokumentation, resursförstärkning eller planering efter behov. Vi hjälper er att hitta möjligheterna och ta fram lösningar!
Följ gärna vårt nyhetsbrev och även våra konton på sociala medier (@volunteersweden på FacebookTwitter och Instagram samt  LinkedIn) för regelbunden information om arbete inom ideell sektor!
Att inkludera kopplingar till ideell verksamhet i er verksamhetsplan kan vara en viktig källa till utveckling och nya möjligheter.