VPS_longlogo2

Stöd till ideella organisationer

Vi har mångårig erfarenhet av ledning och organisationsutveckling av ideell verksamhet från föreningsnivå till nationell strategisk nivå, i Sverige och internationellt. Vi vill vara till nytta för ideella organisationer genom att hjälpa er att växa, nå ut till fler med er kommunikation och att utveckla er organisation strategiskt. Nedan är ett urval av de tjänster vi kan erbjuda ideella organisationer till en attraktiv prisnivå. Kontakta oss gärna för mer information!
Strategisk utveckling
Workshops, verksamhetsplanering och utveckling, samt anpassad utbildning för styrelse/funktionärer.

Föreläsningar och kurser
Föredrag, utbildningar, workshops relaterade till ideell verksamhet och organisationsutveckling.

Kommunikationsstrategi
Rådgivning, analys och utbildning i hur ni effektivt når ut med er kommunikation i olika kanaler.

Projektledning
Stöd och resursförstärkning vid specialprojekt, övningar och event. Extern projektledarroll vid behov.

Resursplanering
Stöd och rådgivning kring budget och annan resursplanering (funktionärer, personal etc) inom organisationen.
Sociala medier, hemsida
Utbildning, uppbyggnad av konton eller hemsida samt onlinekampanjer för rekrytering och marknadsföring.

Informationsmaterial  
Produktion av informationsblad, Powerpointpresentationer, nyhetsbrev och annat material.

Dokumentation och analys
Reportage och intervjuer, foto och videodokumentation vid event, rapporter och analys av verksamhet.

Efter många års erfarenhet av ideell verksamhet vet vi att samma utmaningar återfinns i många ideella organisationer; svårigheter att rekrytera eller behålla medlemmar, att nå ut ordentligt och visa upp sin goda verksamhet, att få organisationens olika delar att arbeta mot samma mål, eller att balansera verksamhetsbehov med begränsade ekonomiska resurser.

VolunteerPower Sweden bildades i slutet av 2014 i syfte att stödja ideella organisationer i just dessa frågor. Vi erbjuder därför konsultstöd och verktyg anpassade för ideell verksamhet och för olika utvecklingsfaser. Vi hjälper er organisation att växa, synas mer och utvecklas för ännu bättre resultat och samhällsnytta. Med rätt vilja och arbetsmetoder går det mesta!
Vi i FOS Stockholms län har haft ett mycket bra samarbete med VolunteerPower Sweden vid flera tillfällen, bl.a. höll Patrik Vuorio två mycket uppskattade kurser i sociala medier våren 2015. Den första var en workshop med hands-on hjälp för nybörjare att komma igång, på den andra diskuterades hur sociala medier strategiskt kan användas till rekrytering och verksamhetsutveckling. Ett kvitto på att kurserna uppskattades av medlemmarna var att ca hälften av deltagarna på första kursen även var med på den andra. Att även se medlemsföreningarnas Facebooksidor och andra kanaler uppdateras live under föreläsningen, var ett annat.

Patrik är en mycket kunnig instruktör och föreläsare som skräddarsyr innehållet efter vårt behov. Det är tydligt att han gör sitt bästa för att erbjuda något han tror kunden har nytta av, han är alltid öppen för diskussion, och han har många kreativa lösningar på de utmaningar som måtte dyka upp på vägen. Att han sen har mycket kompetens på just frivilligområdet, gör att vi alltid har fått full valuta för pengarna. Vi kommer även i framtiden att anlita Patrik och hoppas på ett långt och givande samarbete.


Sonja Sun Johnsen, ordförande i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) i Stockholms län
Missa inte! Följ våra konton på sociala medier (@volunteersweden på FacebookTwitter och Instagram samt vårt konto på LinkedIn) för regelbunden information relaterad till arbete inom ideell sektor! Prenumerera även på vårt nyhetsbrev!