VPS_longlogo2

Vi hjälper dig i ditt arbete med ideell verksamhet!

VolunteerPower Sweden är ett social enterprise, ett företag med samhällsnytta som fokus med syfte att hjälpa ideella organisationer att utvecklas, växa och synas bättre. Detta gör vi genom att tillhandahålla konsult- och projektledningstjänster, kurser och föreläsningar främst för dig som arbetar i eller med ideella organisationer. Vårt mål är att ytterligare förstärka allt det goda arbete som görs, och samhällsnyttan som skapas, genom att hjälpa dessa att arbeta ännu mer effektivt och nå ut till fler. Vi hjälper dig/er:

Som frivillig

att hitta vägar till frivillighet och utvecklas i din frivilligroll.

Läs mer >>

Som ideell organisation

att utvecklas, växa och synas genom rätt verktyg och arbetsmetodik.

Läs mer >>

Som myndighet/företag

att samverka med eller ta tillvara kraften hos ideell sektor.

Läs mer >>
Klicka på bilden för att se den i större format.
Vi kan genomföra kursverksamhet över hela Sverige.