VPS_longlogo2

VolunteerPower Swedens Aktuella aktiviteter

Här finns information om aktiviteter genom VolunteerPower Sweden. Sidan visar endast utvalda aktiviteter som är öppna för allmänheten eller större grupper, inte interna aktiviteter/utbildningar i samband med uppdrag för olika organisationer. Har du frågor eller vill delta i någon aktivitet är du välkommen att maila patrik.vuorio@volunteerpower.se eller kontakta oss här!
Fokus just nu på integrationsarbetet

Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, är till största del fortsättningsvis engagerad i primärt uppdrag som utvecklingsstrateg/projektledare för samverkansplattform för integration i Järfälla kommun. Mer information finns på www.jarfalla.se/integration. Andra uppdrag till stöd för ideella organisationer eller för andra organisationer/myndigheter som vill samverka med ideell sektor tas emot i mån av tid. Välkommen att kontakta patrik.vuorio@volunteerpower.se för aktuell information.
Workshops och kurser inom ideell organisationsutveckling 

På begäran anordnar VolunteerPower Sweden, i samarbete med ideella organisationer och aktörer som stöder ideell sektor, ett antal workshops med utvecklingsfokus, liknande tidigare workshops kring rekrytering och medlemsvård eller marknadsföring och kommunikation för ideella organisationer. Exempelteman för dessa är:
 
  • Rekrytering och medlemsvård
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Organisationsutveckling och samverkan

Aktiviteter kan arrangeras i hela Sverige. För mer information om hur detta kan vara till nytta för just er verksamhet, kontakta oss gärna för en diskussion.
Vi har beslutat att senarelägga utvecklingsworkshopen för föreningar om rekrytering och medlemsvård som varit planerad till den 25/10 på Nav-scen i Nacka kommun. Skälet är att nästan alla tilltänkta talare och organisatörer, inklusive personal från VolunteerPower Sweden och Volontär i Nacka, är involverade i hjälpinsatser av olika slag för migranter i Stockholms län. Flertalet ideella organisationer som ingår i målgruppen för workshopen deltar också i hjälpinsatser. Intresseanmälningar välkomnas fortfarande till info@volunteerpower.se, men vi får be att återkomma med ett nytt datum senare, sannolikt några månader framåt i tiden. All heder åt alla ideella hjältar som gör viktiga insatser just nu!

Heldagsworkshop rekrytering och medlemsvård, Nacka kommun (Stockholms län). Kostnad 400kr/deltagare inkl lunch och fika. Lokal: Nav-scen, Dieselverkstaden, Sickla.
Workshopen har fokus på hur ideella föreningar kan rekrytera nya medlemmar, samt behålla och motivera de existerande. Arrangeras av VolunteerPower Sweden i samarbete med Nacka kommun/Volontär i Nacka. Du kan även ladda ner inbjudan som PDF-fil här (OBS: datum inte aktuellt - flyttas framåt)

Klicka här för att anmäla intresse för workshopen när senare datum bokats!
11/1: Kvällsträff rekrytering/medlemsvård, Stockholms län. Kostnad 200kr/deltagare inkl fika. Uppföljningsträff med sammanfattning från vår workshop 14/6 om rekrytering och medlemsvård, vidare nätverkande och gruppdiskussioner för att följa en röd tråd och gemensamt visa vägen vidare. OBS: Uppdaterat datum, nu i januari, pga feedback från tidigare deltagare. Det är ok att delta och bidra i diskussionen även om man inte kunde delta 14/6.

Klicka här för att anmäla intresse eller boka plats(er)!
Därutöver planeras just nu:
  • Ytterligare utvecklingsworkshops i utvalda regioner i landet
  • Utvecklingskvällar för föreningsstyrelser/motsvarande, för enskilda föreningar
  • Föreläsningar, särskilt på temat internationell frivillighet och arbetsmetodik.

Vi erbjuder fortsättningsvis föreläsningar och kurser anpassade efter ideella organisationers behov. Se vårt kursutbud här.

Tidigare aktiviteter och uppdateringar (från maj 2015)

28/11: Heldagsworkshop marknadsföring och kommunikation, Järfälla kommun (Stockholms län). Kostnadsfri - donera pengarna som stöd till hjälpinsatser kring flyktingkrisen istället!

Workshopen arrangeras av VolunteerPower Sweden i samarbete med Civilförsvarsförbundet Järfälla/FRG Järfälla och är öppen för föreningsfunktionärer i ideella samhällsnyttiga föreningar.

Läs mer här!

Temadag - rekrytering och medlemsvård

2015-06-14, VolunteerPower Sweden, Järfälla
Workshop öppen för intresserade ideella föreningar. Deltagaravgift.

VolunteerPower Sweden anordnade den 14/6 i samarbete med Civilförsvarsförbundet Järfälla och FRG Järfälla en heldagsworkshop i kommunfullmäktigesalen i Järfälla kring att rekrytera, behålla och motivera medlemmar. 25 deltagare från ideella organisationer och aktörer i ideell sektor i Stockholm deltog för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vill er förening/organisation samarrangera motsvarande event i er kommun/ert län är ni välkomna att kontakta VolunteerPower Sweden för en diskussion.
 

Aktivitet under nationaldagen 6 juni

2015-06-06, FRG Järfälla, Järfälla (Hembygdsdagen, Görväln)
Publikt event.

VolunteerPower Swedens personal deltog vid Hembygdsdagen på Görväln i Järfälla med dokumentation av eventet och de frivilliginsatser som görs och bistod samtidigt ideellt FRG Järfälla på plats med funktionärsberedskap för första hjälpen med mera efter behov. Bilder finns på Resurscentrum under Aktiviteter.

Frivilliga resursgruppen - från övning till skarpt läge

2015-06-01, FRG Sollentuna, Sollentuna
Öppen föreläsning.

Föreläsning av Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden om utveckling inom FRG Järfälla från starten 2004 till gruppens deltagande i storinsats vid Salabranden 2014, samt hur FRG-modellen kom att exporteras till Förenade Arabemiraten.
 
 
Se FRG Sollentunas annons om föreläsningen i lokaltidningen Mitt i Sollentuna genom att klicka på bilden.

Föreläsning om frivilligas (särskilt FRG:s) insats vid skogsbranden i Västmanland 2014

2015-05-16, Civilförsvarsförbundet Gagnef-Leksand, Gagnef
Öppen föreläsning, inträdesavgift (till föreningen, fikakostnad).

Föreläsning av Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden om frivilligas arbete vid skogsbranden i Västmanland, där han själv deltog genom frivilliga resursgruppen (FRG). Klicka på annonsen till höger för detaljerad information.
 
 
Föreläsningen uppmärksammades i massmedia. Du kan läsa en artikel ur Falu-Kuriren 15/5 genom att klicka på bilden till vänster.

Föreläsning om internationella frivilligmodeller och arbetsmetodik

2015-05-07, Sollentuna Lottakår, Häggvik
Öppen föreläsning, inträdesavgift (till föreningen).

Föreläsning av Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden om internationellt frivilligarbete. Klicka på annonsen till höger för detaljerad information.