VPS_longlogo2

Integrationsarbetet fortsätter

Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, är till största del fortsättningsvis engagerad i primärt uppdrag som utvecklingsstrateg/projektledare för samverkansplattform för integration i Järfälla kommun. Mer information finns på www.jarfalla.se/integration. Andra uppdrag till stöd för ideella organisationer eller för andra organisationer/myndigheter som vill samverka med ideell sektor tas emot i mån av tid. Välkommen att kontakta patrik.vuorio@volunteerpower.se för aktuell information.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar