VPS_longlogo2

lyckad krishanteringsövning

Vid krisövning MARTINA i Järfälla kommun 2016-11-10 samverkade POSOM Järfälla (kommunens krisgrupp) och FRG Järfälla (frivilliga resursgruppen) i ett fiktivt scenario med hjälp till boende efter utrymning pga större brand i bostadshus. Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden var anlitad som projekt- och övningsledare för övningen, som hade planerats mer än ett år tillbaka och blev framgångsrik och uppskattad. Mer information och bilder publiceras på volunteerpower.se när bildmaterialet sammanställts.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar