VPS_longlogo2

Framgångsrikt samverkansforum i järfälla

Ett 50-tal representanter från föreningar, trossamfund, Järfälla kommun, polisen och andra organisationer deltog i Järfälla kommuns första samverkansforum för civilsamhället i Järfälla. Patrik Vuorio (VolunteerPower Sweden), som anlitats av Järfälla kommun som utvecklingsstrateg/projektledare för en samverkansplattform med civilsamhälle/näringsliv, fungerade som moderator under dagen och är glad över det positiva engagemanget från medverkande. En bra start inför fortsatt samverkan mellan Järfälla kommun och civilsamhället! Mer information på Facebooksidan Integration Järfälla - inlägg här.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar