VPS_longlogo2

Samverkansforum för civilsamhället i järfälla

Söndag den 23/10 kl 9.30-15 äger ett första samverkansforum rum i Järfälla för civilsamhället för samverkan med Järfälla kommun i integrationsfrågor. Patrik Vuorio, grundare av VolunteerPower Sweden, är anlitad av Järfälla kommun juli 2016-december 2017 som projektledare för samverkansplattformen som byggs upp. Det viktiga integrationsarbetet är ett prioriterat uppdrag för VolunteerPower Sweden.

Vill er organisation delta eller ha mer information? Välkommen att maila integration@jarfalla.se! Mer information om Järfälla kommuns integrationsarbete och samverkansplattformen finns på www.jarfalla.se/integration.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar