VPS_longlogo2

Samverkansplattform för integration i järfälla

Genom Järfälla kommun byggs nu en ny samverkansplattform upp i Järfälla för samverkan mellan kommunen och civilsamhälle samt näringsliv i Järfälla i integrationsfrågor. Tanken är att samla de goda insatser som görs för att underlätta för nyanlända i kommunen, skapa gemensamma kommunikationskanaler och stärka samverkan, nätverk och långsiktig kapacitet. VolunteerPower Sweden har fått ett samordningsuppdrag kring projektet, som finansieras genom Länsstyrelsen i Stockholms län, och Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden är anlitad som projektledare för samverkansplattformen under 2016-2017. Föreningar och trossamfund i Järfälla, så väl som regionala ideella organisationer, är välkomna att delta i plattformen. Vid frågor om detta, välkommen att ta kontakt genom integration@jarfalla.se.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar