VPS_longlogo2

Insatser kring flyktingkrisen 2015-2016

Under slutet av 2015 och en stor del av första halvan av 2016 var VolunteerPower Sweden intensivt engagerat i insatser kring flyktingkrisen, bland annat med uppdrag kring uppbyggnad, utveckling och ledning av en större volontärorganisation på ett evakueringsboende under 5 månader på uppdrag av Järfälla kommun. Patrik Vuorio, som driver VolunteerPower Sweden som en stödverksamhet för ideella organisationer, hade uppdrag genom vår verksamhet som volontärkoordinator. Här kan du läsa en rapport om volontärorganisationen på evakueringsboendet under flyktingkrisen.  Parallellt med detta ingick Patrik i en samordningsgrupp för akuta frivilliginsatser i Stockholms län under flyktingkrisen genom Länsstyrelsen i Stockholms län. En intensiv period med belastning ofta upp till 200%, som naturligt kom att påverka VolunteerPower Swedens ordinarie verksamhet. Nu efter sommaren är verksamheten åter igång i vanlig ordning och kurser, workshops och annat stöd till ideella organisationer finns tillgängligt efter behov och begäran.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar