VPS_longlogo2

Åter i verksamhet efter intensiv period kring flyktingkrisen

VolunteerPower Sweden har under slutet av 2015 och de första månaderna 2016 varit intensivt engagerat i flyktingkrisen på olika sätt. Patrik Vuorio har varit engagerad genom VolunteerPower Sweden på uppdrag av Järfälla kommun med uppbyggnad och ledning av en volontärorganisation på evakueringsboende, samt fristående i uppdrag genom Länsstyrelsen i Stockholms län för samordning av frivilligorganisationers insatser i flyktingkrisen. VolunteerPower Swedens normala verksamhet till hjälp för ideella organisationer allmänt har varit begränsad i det akuta läget, men  återgår nu gradvis till det normala. Mer information följer!

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar