VPS_longlogo2

Verksamhet på anpassad nivå

Anledningen till att det varit rätt tyst från VolunteerPower Sweden den senaste tiden är att Patrik Vuorio, som driver verksamheten, har varit insatt i skift som platschef i en dygnet runt-insats genom FRG Järfälla - Frivilliga Resursgruppen​ för att på uppdrag av Järfälla kommun bemanna ett boende för ensamkommande asylsökande barn. Nu är detta uppdrag avslutat för den här gången efter några meningsfulla men intensiva veckor. Patrik är fortsatt engagerad som del av en samverkans- och koordineringsgrupp för frivilliginsatser kring migrantströmmar genom Länsstyrelsen i Stockholms län, men VolunteerPower Swedens hjälpverksamhet kommer i möjlig mån att fortsätta parallellt framöver.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar