VPS_longlogo2

Skarp insats för FRG Järfälla

Den 6/9 kallades FRG (frivilliga resursgruppen) Järfälla på uppdrag av Järfälla kommun för att hjälpa till i samband med kraftiga översvämningar i kommunen. Patrik Vuorio från VolunteerPower Sweden är även ideellt engagerad inom ledningsfunktionen i FRG Järfälla (som han startade som FRG-ansvarig 2004-2009) och deltog i insatsen. Här kan du se bilder och mer information kring översvämningarna i Järfälla september 2015!

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar