VPS_longlogo2

Ny temasida om FRG

Nu finns samlat material, som byggs upp kontinuerligt framöver, om FRG (frivilliga resursgruppen) och alla de grupper av frivilliga från olika frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till svensk krisberedskap genom FRG. Läs mer om FRG i landet här!

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar