VPS_longlogo2

Ny diskussionsgrupp på Facebook

Nu finns diskussionsgruppen Utveckling inom ideella organisationer på Facebook. Gruppen skapades i samverkan med en grupp frivilliga under en av våra kurser som genomfördes i samverkan med FOS i Stockholms län, och administreras av VolunteerPower Sweden. Tanken är att skapa en diskussionsyta där specifikt utveckling inom ideella organisationer, med tonvikt på frivilligorganisationer, kan diskuteras och framgångsexempel visas upp.

Nyhetsarkiv - VolunteerPower Sweden

Länkar